ÁlTalános felhasználási feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a FAST HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.; Cégjegyzékszám: 13-09-101809; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; Adószám: 13282156-2-44; e-mail: info@fasthungary.hu; telefonszám: +36/ 23 330 830, tárhelyszolgáltató adatai: Pux S.r.o. (Cégjegyzékszám: 26915545; Székhely: Křenová 69, 602 00 Brno, Czech Republic).) a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett [www.fieldmann.hu] oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Ügyfél vagy Vásárló) általi használatának feltételeit tartalmazza. Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.
 
A Szolgáltató, mint a fieldmann.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a fieldmann.hu erre a célra szolgáló felülete, a Szolgáltató által küldött hírlevél vagy valamennyi Felhasználónak a saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az ÁSZF módosított változata megjelenik az oldalon. A Felhasználó jogosult a módosított ÁSZF ellen tiltakozni, amint arról a Szolgáltató tájékoztatta. ). 

1. Általános Rendelkezések

1.1 Szolgáltató adatai

Társaság cégneve: FAST HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: FAST HUNGARY Kft.

Székhely és levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.

Telefonszám: +36/ 23 330 830

E-mail cím: info@fasthungary.hu

Cégjegyzékszám: 13-09-101809

Nyilvántartó bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék, mint cégbíróság

Adószám: 13324405-2-13

1.2 Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következők szerint értelmezendők:

Eladási ár: a Szolgáltató által eladásra kínált Termék tényleges eladási ára, a Termék vételára beleértve az ÁFA-t és további esetleges adókat (vételár), amely magyar forintban értendő.
 

Felhasználó: az a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki a fieldmann.hu oldal tartalmához hozzáfér.
 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 
 

Gyártó: a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § 8. pontjában meghatározott gyártó.
 

Korábbi Ár: árcsökkentés alkalmazása esetén a Szolgáltató megjeleníti a Weboldalon eladásra kínált Termék korábbi árát (áthúzott ár). A korábbi ár a Szolgáltató által az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 napnál nem rövidebb idő alatt a Szolgáltató által a Weboldalon eladásra kínált Termékek vonatkozásában alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti.
 

Kereskedelmi Értesítés: minden olyan, elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küldött értesítés (például: e-mail, sms, web értesítés stb.), amely általános és tematikus információt tartalmaz a korábban vásárolt termékekhez hasonló, vagy azokat kiegészítő termékekről. Információt nyújt azokról a Termékekről és Szolgáltatásokról, amelyeket a Vásárló a „Saját fiók/Kosár” szekcióban helyez el.
 

Kosár: A Felhasználó Saját fiókjának az a része, ahova a Felhasználó elhelyezheti azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket meg kíván vásárolni. Amennyiben a Kosárba helyezett termékeket és szolgáltatásokat Felhasználó a kosárba helyezés időpontjában nem kívánja megrendelni, azokat figyelemmel kísérheti a Szolgáltatótól kapott Kereskedelmi Értesítéseknek köszönhetően.
 

Kosárérték: egy Megrendelésben a Szolgáltatótól megrendelni kívánt Termékek vételárának (Eladási árának) összege, csökkentve az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően a Szolgáltató részére fizetendő végösszeg.
 

Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz a Szolgáltatónak, amelyet a Szolgáltató e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít. A Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni a Saját Fiókján keresztül a Kosárba helyezett terméklistáról a terméket.
 

Saját fiók: az Ügyfél a fieldmann.hu oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre neve, e-mail címe és jelszó megadásával. Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül megrendelést ad le a fieldmann.hu-n, a Szolgáltató részére, a megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hozhat létre, de lehetősége van regisztráció vagy Saját Fiók nélküli rendelés leadására is. A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése leadásakor megadott adatokat, információkat, valamint a megrendeléshez kapcsolódó rendelésszámot, és releváns dokumentumokat. A megkötött szerződés nem kerül iktatásra, azonban a rendelés leadásakor Vásárló által elfogadott ÁSZF dátum alapján a Szolgáltató által, kérésre visszakereshető. A Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a fieldmann.hu használatából kizárni. A Szolgáltató jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a fieldmann.hu használatából kizárni abban az esetben is, ha az Ügyfél visszaélés szerűén használja a fieldmann.hu platformot, illetve annak a szolgáltatásait.
 

Szerződés: a Szolgáltató és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, a Szolgáltató és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.
 

Tartalom: minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető; – minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet a Szolgáltató a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld; – a Szolgáltatóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak.
 

Termékek és Szolgáltatások: minden olyan, a Weboldalon szereplő, a Szolgáltató által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja. A Termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a Termék használatára vonatkozó utasításokat a Termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a Termék részletes tényleges tulajdonságait a használati utasítás tartalmazza. A Termékhez tartozó használati utasítás minden esetben az Ügyfél részére átadásra kerül.
 

Ügyfél: az a Felhasználó, aki a fieldmann.hu oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók) – elfogadva ezáltal a fieldmann.hu Általános Szerződési Feltételeit. Természetes személyek esetén a regisztráció feltétele a 16. életév betöltése. A jelen Szabályzat hatálya azokra a fogyasztónak minősülő és fogyasztónak nem minősülő Ügyfelekre terjed ki, akik a Webáruházat használják, megrendelést adnak el, illetve akikkel Termékre vonatkozó az adásvételi szerződés létrejön.
 

Vállalkozás: természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is -, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el, ideértve a Szolgáltató is.
 

Vásárló: az az Ügyfél, aki a fieldmann.hu oldalon a Saját fiókon keresztül megrendelést adott le. Természetes személy esetén feltétel a 16. életév betöltése.
 

Weboldal: a www.fieldmann.hu weboldalon található online kereskedelmi áruház.

1.3 A szerződés hatálya

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www. fieldmann.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályozza.

2. A szerződés elektronikus úton történő megkötése

2.1 MEGRENDELÉS FOLYAMATA

2.1.1 Regisztráció

A Megrendeléshez a Felhasználó a Weboldalon található Regisztráció menüpont alatt Saját fiókot hozhat létre a neve, e-mail címe és jelszó megadásával vagy lehetősége van Saját fiók létrehozása nélküli vásárlásra is. Saját fiók létrehozásához szükséges egy valós e-mail cím, név és egy választott jelszó megadása. Az Ügyfél a Saját fiók regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adavédelmi nyilatkozatokban foglalt adatkezeléshez hozzájárul. 

Az Ügyfél felelős azért, hogy olyan email címmel regisztráljon a weboldalra, illetve olyan email címet adjon meg, amelyek rendelkezni jogosult. 
 

Az Ügyfél jogosult arra, hogy regisztrációját bármikor törölje.
 

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen, pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semmilyen felelősség nem terheli.

Ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti vagy illetéktelen személyek számára nem a Szolgáltatónak felróható okból megismerhetővé válik, a Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért.
 

Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél általi megváltoztatásából eredő kárért, hibáért nem terheli felelősség.
 

Az Ügyfél felel a Saját fiókjába történő belépésért és a belépéshez szükséges jelszó meghatározásáért, megadásáért, valamint annak harmadik személy részére történő esetleges továbbításáért, hozzáférhetővé tételéért. Az ezekből eredő mindennemű felelősség az Ügyfelet terheli. A Saját fiókból leadott megrendelésért és az ahhoz kapcsolódó minden, ügyféloldali tevékenységért a Saját fiók tulajdonosa felel, ezáltal a Szolgáltató felelősségét kizárja.

2.1.2 Megrendelés leadása

A Weboldalon keresztül az Ügyfél elektronikus úton Megrendelést adhat le akképpen, hogy a kiválasztott Terméket a Kosárba helyezi, illetve megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és átvételi módot. A Termék Kosárba tevése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését. 

Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva kezdeményezheti a Megrendelés véglegesítését, amely a Megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mail kiküldését követően tekinthető véglegesnek.
 

A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok megfelelnek a valóságnak, illetve hozzájárul, hogy azokat a Szolgáltató kizárólag a Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, a Szolgáltató felvegye a kapcsolatot az Ügyféllel a megadott elérhetőségek bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét megtéríti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését a Szolgáltató megtagadhatja.
 

Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni a Saját Fiókján keresztül – a Kosárba helyezett terméklistáról a termék a „törlés” gomb segítségével bármikor törölhető. A Szerződés módosítására, illetve törlésre írásos formában is lehetősége van a Vásárlónak, ezt megteheti e-mail útján, a Szolgáltató által feltüntetett levelezési címen keresztül. 

2.1.3 Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e-mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű, és nem jelenti a Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását (első rendszerüzenet).
 

A Szolgáltató és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre - akkor válik a Vásárló által tett ajánlat Szolgáltató által elfogadottá, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja a Szolgáltatótól a Megrendelés elfogadásáról vagy elutasításáról szóló visszaigazolást (második, visszaigazolásról szóló üzenet). Az elfogadásról szóló értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról és a szállítás várható idejéről szóló értesítést is. Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 2 munkanapon belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor számít a Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

2.1.4 Fizetés

Általános jelleggel a következő fizetési módok fogadhatóak el: online bankkártyás fizetés, banki átutalás, utánvét. Fenntartjuk a jogot, hogy bizonyos fizetési módokat egy adott megrendelésnél ne fogadjunk el, és más fizetési módokat írjunk elő. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés) során a Szolgáltató nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól, vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ. A Webshopban a Szolgáltató által kibocsátott kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány használható fel.
 

A Vásárló felelős az általa kiválasztott fizetési módból eredő következményekért. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy elutasítsa az Ügyfél által leadott Megrendelést, amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi, amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót, ha a Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.
 

Abban az esetben, ha hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ideértve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat a vásárlási szándéktól. Vásárlót ezen elállási jog indoklás nélkül megilleti. 
 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Webshopban a Webshopon kívüli más, nem a Szolgáltató által üzemeltetett honlapokra (a továbbiakban: ”Külső honlap”) mutató kapcsolódási pontokat, ún. linkeket helyezhet el. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Külső honlapokon elhelyezett tartalmakért, a Külső honlapot működtető harmadik személyek cselekményeiért és a Külső honlap által a Vásárlót ért károkért.
 

A Szolgáltató vállalja az Eladási ár visszafizetését:
 

 • Ha a Vásárló a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre a Szolgáltató kérelmére
 • Ha a Vásárló a Megrendelést banki utalással végezte el, az Eladási ár a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalással történik.
 • Ha a Vásárló a Megrendelést utánvétellel egyenlítette ki, és nem járul hozzá az Eladási ár Vásárló által megadott bankszámlára történő banki átutalás formájában történő visszatérítéséhez, akkor az Eladási ár visszatérítése postai úton történik.
 

A Szolgáltató köteles az eladási ár visszafizetésére:
 

 • Ha a Vásárló eláll a vásárlástól
 • Ha a vállalkozás nem teljesítésének oka, hogy a szerződés közvetett tárgya nem áll rendelkezésre és fogyasztó fizetett foglalót
 

A Szolgáltató az Eladási ár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles (legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról a Szolgáltató részére.

Ha a Szolgáltató a Vásárló által megrendelt Termék szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került, és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét.

3. Számlázás

A vásárlónak jogában áll eldönteni a megrendelése során, hogy az elérhető fizetési módok közül melyiket választja. A Weboldalon szereplő Termékek árai magyar forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t, valamint a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat.
 

Az Áfatörvény értelmében nem minősül előlegfizetésnek, ha az Ügyfél saját döntése alapján előbb fizet, mint a teljesítési időpont. A Megrendelésben fel van tüntetve a Termék ára, és a választott fizetési mód. A Szolgáltató a hatályos jogszabályoknak megfelelően számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékről. E számlán feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód és fizetési határidő. A Vásárló bankkártya-adatait a Szolgáltató nem tárolja, illetve nem kerülnek továbbításra.
 

A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot a valóságnak megfelelően rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén a Szolgáltató nem kötelezhető új számla kiállítására. Amennyiben a számla jövedéki terméket tartalmaz, tovább értékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.
 

A Szolgáltató az értékesített Termékekről szóló számlát papír alapon bocsátja a Vásárló rendelkezésére a megrendeléshez tartozó kísérő dokumentumokkal együtt.
 

Amennyiben a Vásárló nem találja a megrendelt termék vagy termékek kísérő dokumentumait – beleértve a kiállított számlát/számlákat –, úgy a Vásárló erről írásban tájékoztathatja a Szolgáltató ügyfélszolgálatát.

4. SZÁLLÍTÁS

A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre kézbesíti. A Szolgáltató a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.
 

A Szolgáltató biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását, és a kísérő dokumentumok elküldését.
 

A Megrendelés leadásának folyamata során a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet a szállítás költségéről, a Termék kiszállításának várható időpontjáról. A Termék szállításával kapcsolatos közlések és értesítések, nem válnak a szerződés részéve, azok tájékoztató jellegűek.  Ennek okán egyik Fél sem fordulhat kártérítési igénnyel a másik Félhez a szállítással kapcsolatos tájékoztatásokban rögzítettek elmaradása esetén.
 

A megrendelt Termék mennyiségi és minőségi megfelelőségéről a kézbesítést, illetve átvételt követően a Vásárló köteles késedelem nélkül ellenőrizni. A csomag kibontásakor a Vásárlónak meg kell győződnie arról, hogy az általa rendelt Termék, a rendelésben rögzített mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel-e (Termék észlelhető hibája).

5.  Termékek feletti tulajdonjog átszállása

A Termék vételárának teljesítésekor, a Termék feletti tulajdonjog átszáll az Ügyfélre.

6. Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles.
 

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
 

A Szolgáltatójótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 

Minden a Szolgáltató által értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. A Szolgáltató a Weboldalon új, eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó Termékeket, gyártói engedéllyel forgalmaz.
 

A Szolgáltató, a Termék jótállási jegyét (garancialevél) kizárólag elektronikus úton a Vásárló Saját fiókjában teszi elérhetővé, illetve a jótállás jegy elérhetőségének linkjét e-mailen keresztül is megküldi a Vásárlónak.
 

A Szolgáltató által értékesített Termékek esetében a Vásárló a szállításkor minden olyan Termékre, amely jótállással rendelkezik, különálló jótállási jegyet kap.
 

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
 

A jótállás érvényesítésének menete:

A jótállás érvényesíthető közvetlenül a (a termék csomagolásában található gyártói jótállási jegy szerinti) gyártói szakszervizben.
 

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
 

Azonban a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
 

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.
 

A jótállás időtartama a termék vételárának függvényéveb határozható meg:
 

 • 250 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 2 év,
 • a 250 000 forintot meghaladó vételár esetén 3 év.
 

A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
 

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. 
 

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
 

Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 

Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:
 

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
 • elemi kár, természeti csapás okozta.
 

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

7. ELállás

A Fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján a termék átvételétől számított 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
 

Az elállási jog a Szolgáltatóval szemben illeti meg a fogyasztónak minősülő Vásárlót.  A Fogyasztó ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja. Ha a Szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik.
 

A Fogyasztó elállási jogát az elállási nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz annak a Szolgáltató részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a Fogyasztó elállási szándékának.
 

A Szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a Fogyasztó felé. A Fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltatónak visszaküldeni. A visszaküldés költsége a Fogyasztót terheli.
 

A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató addig visszatartja a Termék Vételárát, amíg a Fogyasztó a Terméket nem szolgáltatta vissza vagy hitelt érdemlően nem bizonyította, hogy a Terméket visszaküldte a Szolgáltató részére.
 

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.
 

A Szolgáltató megtagadhatja a Termék visszavételét, amennyiben a Fogyasztó nem tudja a Terméket az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni a Szolgáltatónak, így különösen, ha a Termék sérült vagy hibás és a hiba oka a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően és/vagy a hiba Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett.
 

A Szolgáltató megtagadhatja a Termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza a Szolgáltatónak, hogy az átvétellel a Szolgáltatónak költsége merülne fel.

 

Elállási nyilatkozat-minta
 

(Ha el szeretne állni a szerződéstől, töltse ki ezt a nyilatkozatmintát és küldje azt vissza nekünk az alábbi címek valamelyikére)
 

Címzett vállalkozás neve: FAST HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.

E-mail cím: info@fasthungary.hu vagy a info@fieldmann.hu

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 • Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
 • Fogyasztó(k) neve:
 • Fogyasztó(k) címe:
 • A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):
 • Kelt
 • Kapcsolódó anyagok listázása

Az alábbi linkre kattintva letöltheto formanyomtatványuk!

Elállási nyomtatvány
 

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
 

A Szerződéstől való elállás joga nem gyakorolható az alábbi esetekben:
 

 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban, ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a Vásárló számára, csak akkor, ha a teljesítés a Vásárló kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a Vásárló általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
 
 • olyan Termék vagy Szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja Szolgáltató által nem befolyásolható
 
 • olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
 
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;
 
 • olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (így például: tisztítószerek, higiéniai termékek, fogkefék, borotvák, fülbe dugós fülhallgatók);
 
 • olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;
 
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta;
 
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.
 
 • a fieldmann.hu oldalának releváns felületén meghatározott egyéb Termékek.

8. Felelősség

A kiválasztott Termék adatlapján a Szolgáltató feltünteti a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott Termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat.

9. Szavatosság

9.1 Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint.
 

A Vásárló – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
 

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 
 • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni a Szolgáltatóval. A Vásárló által a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl a Vásárló a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.)
 

Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.2 Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
 

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.
 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania

10. Felelősség

A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat.

11. Szerzői jogok

A jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten a Szolgáltató tulajdonát képezi és az ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.
 

A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Vásárló a Szolgáltató kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.
 

Bármely Tartalom, amelyhez a Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

12. Online értékesítésre vonatkozó speciális szabályok

A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével a Szolgáltatónak kárt okozhat.
 

A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti a Szolgáltató ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk.
 

Az Ügyfél részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél által belépés, látogatás vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi a Szolgáltató szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és a Tartalom átküldését lebonyolító Szolgáltató alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét.
 

A Szolgáltató a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével- mint például a Vásárló előzetes tájékoztatásával- harmadik személyt bízhat meg. Ez nem kötött a Vásárló beleegyezéséhez, a Szolgáltató azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért.
 

Az Ügyfél tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott típusú Termék minőségében és fő tulajdonságokban megegyezik a Weboldalon az adott típusú Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azzal, hogy a Weboldalon szereplő fénykép illusztráció, így a Termék színében, kisebb részleteiben a Weboldalon szereplő fényképtől eltérhet. A Felek megállapodnak, hogy a Vásárló a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest változtatást nem kérhet.

13. Titoktartás

Az Ügyfél által a Szolgáltatónak szolgáltatott bármely jellegű információt a Szolgáltatóbizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

14. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Felhasználási Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el: Adatvédelmi Tájékoztató

15. VIS MAIOR

Vis Maior "mint elháríthatatlan külső ok", minden olyan eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, vagy olyan, a Szolgáltatót érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi számára az ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.
 

Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.
 

Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

16. Panaszkezelés

Ügyfélszolgálat

Kérdéseivel kérjük forduljon ügyfélszolgálatunk csapatához.

 A FAST HUNGARY Kft. Termékeivel kapcsolatban felmerülő kapcsolattartás a FAST Hungary Kft. ügyfélszolgálatán keresztül történik. 
 

Békéltető testület
 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen felmerülő fogyasztói jogvita, a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.
 

A FAST HUNGARY székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Pest Megyei Békéltető Testület

 • Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.;
 • Elérhetőségei: Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.;
 • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu;
 • Telefon/ Fax: +36 1 792 7881
 

A FAST HUNGARY Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást és együttműködik annak eljárása során. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti az Európai Bizottság hivatalos oldalán található online vitarendezési platformon keresztül. A Vásárló amennyiben Fogyasztó, fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat.
 

A Szolgáltató és Ügyfelek a felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik. Amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából a Budapest Környéki Törvényszék elé kell terjeszteni. A Ptk. szerint fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Weboldal Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa a jogszabályi környezet változását figyelembe véve. Ebben az esetben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata jelenik meg a Weboldalon.

Az Általános Szerződési Feltételek ellen a Vásárló tiltakozhat.

17. Záró Rendelkezések

Az alkalmazandó jog a magyar jog.
 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit és annak Mellékleteit egyoldalúan módosítani.
 

A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal, Webáruház felületén keresztül tájékoztatja.
 

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különösen:
 

 • Polgári Törvénykönyvről szóló a 2013.évi V. törvény,
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CVL. törvény,
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet.
 • Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Jelen ÁSZF a következő linkre kattintva pdf formátumban is elérhető. ÁSZF

Szigetszentmiklós, 2024. március 28.
 

Fizetési lehetőségek

 
Megnevezés Bruttó ár Megjegyzés
Utánvétes fizetés 500 HUF  
Online kártyás fizetés 0 HUF  

Szállítási költségek

 

Megnevezés Bruttó ár Megjegyzés
DPD Háznál történő kézbesítés 0-10 kg: 1.690 HUF  
DPD Háznál történő kézbesítés 10-20kg: 2.490 HUF  
DPD Háznál történő kézbesítés 20+ kg: 3.990 HUF  
GebrüderWeiss 30 kg felett:  7.490 HUF  
MPL - Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: 990 HUF  
MPL - Háznál történő kézbesítés 0-10 kg: 1.990 HUF  
MPL - Háznál történő kézbesítés 10-20kg: 2.990 HUF  
MPL - Háznál történő kézbesítés 20+ kg: 5.990 HUF  
     
MPL szolgáltatás esetén felmerülő adminisztrációs költség: 2.000 HUF